Gugguu Preloved -kaupan käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Soveltamisala ja ehtojen hyväksyminen

Näitä sopimusehtoja (”Ehdot”) sovelletaan Gugguu Oy:n (”Gugguu”) verkkosivujen www.preloved.gugguu.com (”Gugguu preloved -kauppa”) välityksellä ostettavien käytettyjen tuotteiden kauppaan tuotteita myyvän Gugguun asiakkaan (”Myyjä”) ja tuotteita ostavan Gugguun asiakkaan (”Ostaja") välillä. Gugguu ei ole osapuolena Gugguu preloved -kaupan kautta tehdyissä kaupoissa, vaan kauppa solmitaan suoraan Gugguun asiakkaiden eli Myyjän ja Ostajan välille.

Gugguu preloved -kaupan käyttäjän (”Asiakas”), sisältäen Ostajat ja Myyjät sekä muut Gugguu preloved -kaupan asiakkaiksi Ehtojen kohdan 2 mukaan rekisteröityneet, tulee tutustua huolellisesti näihin Ehtoihin ennen Gugguu preloved -kaupan käyttöä. Ehtoja sovelletaan kaikkiin Asiakkaan toimiin Gugguu preloved -kaupassa.

Gugguu preloved -kaupan Asiakkaille tarjoaa:

Gugguu Oy

Y-tunnus: 2508855-5

Kotipaikka: Pirkkala

Osoite: Muuraintie 5 A 1, 33960 Pirkkala.

Asiakaspalvelu: customer@gugguu.com

Gugguulla on oikeus päivittää näitä Ehtoja milloin tahansa. Päivitettyjä Ehtoja sovelletaan kauppoihin, jotka on tehty uusien Ehtojen voimaantulopäivän jälkeen. Käyttämällä Gugguu preloved -kauppaa Asiakas hyväksyy nämä Ehdot ja sitoutuu noudattamaan Ehtoja kokonaisuudessaan ja hyväksyy samalla henkilötietojensa ja evästeiden käytön Gugguun tietosuoja- ja evästesääntöjen mukaisesti.

Asiakkaalla saattaa olla näissä Ehdoissa määritettyjen oikeuksien lisäksi muita sovellettavasta lainsäädännöstä johtuvia oikeuksia, jotka voivat vaihdella maakohtaisesti.

Näissä Ehdoissa puhuttaessa tuotteesta (”Tuote”), tarkoitetaan Gugguu preloved -kaupassa myynnissä olevaa tai Gugguu preloved -kaupasta ostettua tuotetta.

2. Gugguu preloved -kaupassa asiointi ja rekisteröityminen

Gugguu preloved -kaupassa voivat asioida kaikki vähintään 18-vuotiaat henkilöt, joilla on toimitusosoite sekä toimiva sähköpostiosoite ja jotka tilaavat tuotteita Gugguu preloved -kaupan toimitusalueelle. Gugguu preloved -kauppa on tarkoitettu vain yksityishenkilöiden käyttöön. Gugguu preloved -kaupassa asiointi yritysasiakkaana ei ole sallittua.

Asiakkaan tulee antaa itsestään oikeat tiedot asioidessaan Gugguu preloved -kaupassa. Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja on velvollinen ilmoittamaan tietojen muuttumisesta viivytyksettä Gugguulle. Asiakkaan täytyy olla myös Tuotteen ostotapahtumaan käytetyn pankki-/luottokortin laillinen omistaja.

Voidakseen myydä Tuotteita Gugguu preloved -kaupassa, Myyjän täytyy ilmoittaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, maksutietonsa sekä muut Tuotteen myyntiin vaaditut tiedot. Tämän lisäksi Gugguu preloved -kaupassa on käytössä vahva tunnistautuminen, jotta tietojen oikeellisuus voidaan varmistaa. Voidakseen ostaa Gugguu preloved -kaupasta, Ostajan täytyy ilmoittaa nimensä, osoitteensa, puhelinnumeronsa, sähköpostiosoitteensa, maksutietonsa sekä muut ostamiseen vaaditut tiedot.

Huomioitavaa on, että myyjän osoitetiedot näkyvät ostajalle kun ostaja vastaanottaa paketin. Myyjä näkee ostajan osoitetiedot postipaketin luovuttaessaan Postille, tai jos ostaja palauttaa tuotteen takaisin myyjälle. Ostajan ja Myyjän osoitetiedot näkyvät myös Postin sovelluksessa.

Laittaessa tuotetta myyntiin ja halutessaan myynnistä tulevan tuoton omalle pankkitilille, myyjän täytyy aktivoida tili Stipe connect -palveluun. Laitettuaan tuotteen myyntiin Gugguu preloved -kaupassa, Myyjä saa sähköpostitse tiedon myyntiin laitetusta Tuotteesta, sekä tiedon, kun Tuote on myyty. Kun Ostaja on vastaanottanut Tuotteen ja hyväksynyt sen, maksu välitetään edelleen Myyjälle hänen Gugguu preloved -kaupan tarjoamista maksutavoista valitsemansa vaihtoehdon mukaan. Tehtyään tilauksen Ostaja saa sähköpostitse maksuvahvistuksen sekä tilausvahvistuksen, jossa on ilmoitettu tilausnumero ja ostetut Tuotteet. Ostaja saa sähköpostitse toimitusvahvistuksen, kun Tuotteet on toimitettu. Tuotteita voi ostaa usealta eri Myyjältä, jolloin toimituskulut peritään aina sen mukaan, kuinka monelta Myyjältä Tuotteita on ostettu.

Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa Myyjän kanssa tekemäänsä kauppaa, eikä Tuotteella ole palautusoikeutta. Ostajalla on velvollisuus tarkastaa Tuote viipymättä vastaanotettuaan sen, sekä tarvittaessa esittää reklamaatio Ehtojen kohdan 9. mukaisessa virhetilanteessa. Mikäli Tuote ei vastaa tuotekuvausta, Ostajan tulee ottaa kolmen (3) vuorokauden kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta yhteyttä Gugguun asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse customer@gugguu.com / +358 44 410 1736.

Asiakkaan tulee rekisteröityä Gugguu preloved -kaupan käyttäjäksi. Rekisteröityminen on maksutonta. Rekisteröityminen tapahtuu toimivalla sähköpostiosoitteella ja Asiakkaan valitsemalla salasanalla. Mikäli Asiakas on jo rekisteröitynyt Gugguun verkkokauppaan, Asiakas saa ensimmäisellä Gugguu preloved -kaupan käyttökerralla kirjautumislinkin, jolloin Asiakkaan asiakastiedot siirtyvät automaattisesti Gugguu preloved -kauppaan. Asiakas on vastuussa salasanan huolellisesta säilyttämisestä ja salassapidosta ja vastaa kaikesta käyttäjätunnuksillaan (”Asiakastili”) tapahtuvasta asioinnista Gugguu preloved -kaupassa. Asiakkaan tulee olla välittömästi yhteydessä Gugguun asiakaspalveluun, jos Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat joutuneet kolmannen osapuolen haltuun tai että hänen tunnuksiaan käytetään väärin. Gugguulla on oikeus jäädyttää tai sulkea Asiakkaan tunnukset, mikäli Gugguu havaitsee väärinkäyttöä Asiakastilillä.

Asiakkaan henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti. Henkilötietoja ja maksutietoja käsitellään salattua yhteyttä käyttäen.

3. Asiakkaan Gugguu preloved -kauppaan tuottama sisältö

Asiakas sitoutuu olemaan tuottamatta ja välittämättä Gugguu preloved -kauppaan mitään sellaista sisältöä, joka on lain tai hyvän tavan vastaista taikka muutoin sopimatonta, kolmansien oikeuksia loukkaavaa tai oikeudettomasti kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita mainostavaa.

Asiakas saa lähettää, toimittaa tai julkaista Gugguu preloved -kauppaan vain sellaista sisältöä, johon ja jonka käyttöön hänellä on rajoitukseton oikeus, mukaan lukien oikeus välittää sisältö Gugguulle ja antaa Gugguulle oikeus julkaista ja käyttää Asiakkaan kyseistä sisältöä korvauksetta siihen tarkoitukseen, mihin se on kerätty.

Gugguu tarkastaa etukäteen Asiakkaan Gugguu preloved -kauppaan tuottaman tai välittämän sisällön, mutta Gugguu ei ole siitä miltään osin vastuussa. Gugguu pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa perusteella ilman etukäteisilmoitusta poistaa Asiakkaan tuottaman sisällön, jonka Gugguu katsoo olevan näiden Ehtojen vastaista tai muutoin Gugguulle tai kolmansille osapuolille haitallista/vahingollista. Gugguu pidättää oikeuden muuttaa sisältöä harkintansa perusteella esimerkiksi kirjoitusvirheiden korjaamiseksi. Kuka tahansa voi pyytää Gugguu preloved -kauppaan välitettyä sisältöä poistettavaksi ottamalla yhteyttä Gugguun asiakaspalveluun, Gugguu päättää tällaisen pyynnön noudattamisesta.

4. Yksityishenkilöiden välillä tapahtuva kauppa ja kauppalaki

Gugguu preloved -kaupassa myydään Gugguun käytettyjä Tuotteita Myyjältä Ostajalle, jolloin kyseessä on yksityishenkilöiden välinen kauppa, johon ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia. Yksityishenkilöiden välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat suuremmat kuin kuluttajakaupassa, ja Myyjän ja Ostajan tulee perehtyä tarvittavassa laajuudessa lain mukaisiin oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa ennen kaupan tekemistä.

5. Tuotetiedot ja Tuotteiden saatavuus

Gugguu tarjoaa Myyjälle valmiit tuotetiedot Tuotteille, joita Gugguu suosittelee muokkaamaan vastaamaan myytävän Tuotteen tuotetietoja. Gugguu ei vastaa siitä, minkälaiset tuotetiedot Myyjä Tuotteen myynti-ilmoitukseen valitsee.

Mikäli Tuotetta koskevan tilauksen vastaanottamisen jälkeen käy ilmi, että Tuote ei ole enää saatavilla, Gugguu ilmoittaa tästä viivytyksettä Ostajalle hänen ilmoittamia yhteystietoja käyttäen, ensisijaisesti sähköpostitse.

Mikäli sama Tuote on esimerkiksi järjestelmähäiriön vuoksi myyty useamman kerran, Tuotteen saa Ostaja, jonka tilaus on rekisteröitynyt ensimmäisenä Gugguu preloved-kauppaan. Gugguu palauttaa muille Ostajille tilatusta Tuotteesta jo maksetun hinnan täysimääräisesti, ja kaupan katsotaan purkautuneen kyseisen Tuotteen osalta. Gugguun asiakaspalvelu ottaa tällaisessa tilanteessa Ostajaan yhteyttä.

Gugguu tarjoaa Myyjän käyttöön alkuperäiset tuotekuvat käytettäväksi myynti-ilmoitukseen. Tuotteet esitetään Gugguu preloved -kaupassa alkuperäisellä tuotekuvalla ja Myyjän omalla kuvalla/kuvilla. Tuotekuvat ovat esimerkkikuvia Tuotteista ja ne pyydetään esittämään todenmukaisina. Myyjän oma kuva/omat kuvat pyydetään kuvaamaan mahdollisimman hyvällä päivänvalolla, vaaleaa taustaa vasten. Gugguu ei takaa, että alkuperäisten tuotteiden tuotekuvien sävyt/värit ovat todenmukaiset kaikilla näyttöasetuksilla. Gugguu ei ota vastuuta tuotekuvista.

6. Hinnat ja verot

Ilmoitetut hinnat koskevat ainoastaan Gugguu preloved -kaupassa tehtyjä tilauksia. Kaikki Gugguu preloved -kaupassa esitetyt Tuotteiden hinnat ovat Tuotteiden täysiä vähittäismyyntihintoja. Hinta muodostuu Tuotteen hinnasta sekä Gugguun palvelumaksuosuudesta, jonka Gugguu perii Myyjältä Ostajan kanssa tehtävän kaupan toteutuessa. Palvelumaksu perustuu kaupan kohteena olevan Tuotteen myyntihintaan. Palvelumaksu on 20% Tuotteen myyntihinnasta. Gugguun palvelumaksu sisältää arvonlisäveron.

Koska kyseessä on yksityishenkilöiden välinen kauppa, Tuotteen hinnasta ei makseta arvonlisäveroa.

Hinnat eivät sisällä toimituskuluja. Toimituskulut ovat aina Myyjäkohtaisia. Toimituskulut maksetaan jokaisen eri Myyjän kohdalla erikseen, eli riippuen siitä, kuinka monelta Myyjältä Ostaja yhdellä tilauksella ostaa. Toimituskulut näkyvät kassalla, kun Ostaja valitsee toimitustavan. Gugguu pidättää oikeuden toimituskulujen muutoksiin kuitenkin siten, että mahdolliset muutokset koskevat vain muutosten voimaantulon jälkeen tehtäviä tilauksia. Hinnat esitetään euroina.

Esimerkki: Myyjä laittaa Gugguu preloved -kauppaan Tuotteen myyntiin 50 eurolla. Kun Ostaja vastaanottaa ja hyväksyy Tuotteen, ja Myyjä on valinnut maksutavaksi rahamaksun, vähennetään myyntihinnasta (50 euroa) Gugguun 20% palvelumaksu (10 euroa) ja loppu (40 euroa) tilitetään Myyjän ilmoittamalle tilille.

Mikäli Myyjä valitsee maksutavaksi lahjakortin, vähennetään myyntihinnasta (50 euroa) ensin Gugguun 20% palvelumaksu (10 euroa). Palvelumaksun vähennyksen jälkeen Myyjä saa lahjakortin, jonka arvo on Gugguun palvelumaksun jälkeinen määrä korotettuna 15%:lla (46 euroa), lisätietoja lahjakortista kohdassa 8.

7. Toimituskulut ja -tavat

Myyjä toimittaa Tuotteet kuljetettavaksi Ostajalle mahdollisimman pian tilauksen vastaanotettuaan. Tähän menee normaalisti n. 2–3 arkipäivää ja maksimissaan 7 päivää. Jos tilaukseen sisältyy Tuotteita eri Myyjiltä, tilaus toimitetaan jokaiselta Myyjältä erikseen omana toimituksena. Jos Ostaja on tilannut useamman Tuotteen samalta Myyjältä, pakataan kaikki tilatut Tuotteet samaan pakettiin.

Gugguu tarjoaa Myyjälle toimitukset Suomeen lähettämällä Myyjälle Postin Helposti-koodin. Myyjä vie paketin lähimpään Postin toimituspisteeseen. Paketin päällä tulee olla selkeästi Helposti-koodi, jonka avulla Posti tulostaa osoitetarran pakettiin.

Ostajan tulee huomioida pakettien säilytysajat noutopisteessä. Mikäli pakettia ei noudeta säilytysajan sisällä, palautuu paketti takaisin Myyjälle. Gugguu ei palauta noutamattomasta lähetyksestä Ostajalle hänen maksamaansa summaa, vaan Myyjä saa maksun normaalien käytänteiden mukaisesti. Toisin sanoen, noutamaton paketti ei pura tehtyä kauppaa.

Gugguu preloved -kauppa toimii ainoastaan Suomessa (pois lukien Ahvenanmaa).

8. Maksutavat

Turvallisen ja helpon ostokokemuksen tarjoamiseksi Gugguu preloved -kaupassa on tarjolla seuraavia maksutapavaihtoehtoja:

-       Yleisimmät luottokortit (Visa, Mastercard, Visa Electron, American Express)

-       PayPal

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajina toimivat Stripe Connect ja PayPal yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Maksutapojen tarjoajat ovat kolmansia osapuolia, joiden kanssa Gugguu on solminut yhteistyösopimukset. Asiakas syöttää itse kaikki luottokortti- tai verkkopankkimaksutiedot pankin tai maksupalveluntarjoajan sivuilla. Tietoliikenneyhteyksissä Gugguu käyttää salattua SSL -yhteyttä.

Luottokorttimaksut

Maksukortilla maksaminen Gugguu preloved -kaupassa on vaivatonta ja turvallista. Gugguulla ei ole pääsyä korttitietoihin eikä maksukortin tietoja tallenneta Gugguu preloved -kaupan tietojärjestelmään. Gugguu preloved -kaupassa Asiakas voi käyttää Visa, MasterCard ja American Express -maksukortteja. Huomioi maksukorttisi turvaraja verkko-ostoksia varten. Voit tarkistaa ja muokata sitä omassa verkkopankissasi tai pankkikonttorissasi. Maksutapahtuman aikana luottokorttitietoja käsitellään aina suojatussa SLL -verkkoyhteydessä.

Gugguu preloved -kaupassa ovat käytössä kansainväliset Verified by Visa- ja MasterCard SecureCode –todentamispalvelut, joiden avulla kortinhaltijan henkilöllisyys todennetaan. Korttimaksamisen Gugguu preloved -kaupassa tarjoaa Stripe, joka näkyy maksun saajana korttilaskulla ja välittää Asiakkaan maksaman korttimaksun Gugguulle.

Tiliotteella ja korttilaskulla maksun saajana näkyy Stripe, joka välittää maksun kauppiaalle. Stripe:llä on maksulaitoksen toimilupa. Ongelmatilanteissa ottakaa yhteyttä ensisijaisesti Gugguun asiakaspalveluun.

 

PayPal

Kun Ostaja valitsee maksutavaksi PayPal-maksun, hänet ohjataan tilaustapahtuman lopuksi suoraan PayPaliin. Jos Ostaja on jo PayPal-asiakas, hän voi kirjautua sisään käyttäjätunnuksillaan ja vahvistaa maksun. Jos Ostaja on uusi asiakas PayPalissa, hän voi avata itsellesi PayPal-tilin ja vahvistaa maksun sen jälkeen.

Kun Ostajan maksusuoritus on kirjautunut Gugguulle, tilaus siirtyy Gugguun käsiteltäväksi. Kun maksu on suoritettu, Ostaja saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa. PayPal-sivuilla voi toisinaan tapahtua käsittelyvirheitä, joihin Gugguu ei voi osaltaan vaikuttaa.

Lahjakortti

Myyjä voi valita lahjakortin maksutavaksi, jolloin myynnistä tapahtuva palkkio maksetaan lahjakorttina. Lahjakortti käy maksuvälineenä Gugguu verkkokaupassa (gugguu.com). Lahjakortin summa on 115 % Gugguun 20%:n palvelumaksulla vähennetystä Tuotteen hinnasta.

Esimerkki: Myyjä laittaa Gugguu preloved -kauppaan Tuotteen myyntiin 50 eurolla. Kun Ostaja vastaanottaa ja hyväksyy Tuotteen, lahjakorttisummaksi Myyjän vastaanottamalle lahjakortille tulee 46 €.

Selvyyden vuoksi todetaan, että lahjakortti ei käy maksuvälineenä Gugguu preloved -kaupassa.

9. Toimituksen tai Tuotteiden virheet

Gugguun preloved -kaupassa tapahtuva Tuotteiden myynti on kuluttajien välistä käytetyn tavaran kauppaa, eikä siinä ole lain mukaan palautusoikeutta. Kun Ostaja on vastaanottanut Tuotteen, Ostajan tulee viipymättä tarkistaa, että toimitetut Tuotteet vastaavat tuotekuvausta. Ostajan tulee myös varmistaa, että toimitus sisältää kaikki Ostajan tilaamat Tuotteet. Jos Ostajan vastaanottamat Tuotteet ovat virheellisiä tai eivät vastaa tuotekuvausta, Ostajan tulee ottaa viivytyksettä yhteys Gugguun asiakaspalveluun (customer@gugguu.com).

Ostajan tulee tarkastaa ja hyväksyä Tuote kolmen (3) vuorokauden sisällä kunkin Tuotteen vastaanottamisesta. Ostajalle lähetetään Tuotteen hyväksymistä varten erillinen sähköposti, joka sisältää linkin, jonka kautta Ostaja voi joko hyväksyä Tuotteen tai olla yhteydessä Gugguun asiakaspalveluun, mikäli Ostaja ei hyväksy Tuotetta. Mikäli Tuotetta ei ole nimenomaisesti hyväksytty sähköpostilinkin kautta, eikä Ostaja ole ottanut Gugguun asiakaspalveluun yhteyttä kolmen (3) vuorokauden sisällä Tuotteen vastaanottamisesta, Ostajan katsotaan hyväksyneen Tuotteen, ja maksu siirretään Myyjälle.

Jos Ostaja hyväksyy Tuotteen, ennen kuin hän ottaa yhteyttä Gugguun asiakaspalveluun, kauppa saatetaan automaattisesti päätökseen ja maksu suoritetaan Myyjälle. Tämän jälkeen Tuotteen palautus ei ole enää mahdollinen, vaikka Tuote ei vastaisi kuvausta tai se olisi väärennös. On Ostajan vastuulla ottaa tällaisessa tilanteessa yhteyttä Gugguun asiakaspalveluun, ja odottaa Gugguun asiakaspalvelun vastausta ennen Tuotteen hyväksyntää.

Gugguu käsittelee jokaisen yhteydenoton yksilöllisesti. Ostajan tulee esittää todisteet siitä, että Tuote ei vastaa tuotekuvausta. Gugguu ei hyväksy reklamaatioperusteena sävy/värieroa. Hyväksyttäviä ongelmia ovat tuoteväärennös tai selkeä virhe Tuotteessa, jota ei ole kerrottu Myyjän myynti-ilmoituksessa.

Mikäli Gugguu havaitsee Ostajan ilmoituksen perusteella, että Tuote on esitetty väärin Myyjän myynti-ilmoituksessa, Gugguu lähettää Ostajalle lähetyskoodin sähköpostitse, jotta Ostaja voi palauttaa Tuotteen Myyjälle. Ostajalla on 6 arkipäivää aikaa lähettää Tuote takaisin. Ostajalla on velvollisuus käsitellä Tuotteita huolella ja pakata Tuote niin, ettei se vaurioidu kuljetuksessa. Palautettava lähetys tulee jättää Postin toimipisteeseen ja Ostajan tulee varmistua palautuskuitin saamisesta. Lähetystä ei voi palauttaa kirjelaatikkoon. Palautuksen lähettäminen on Ostajalle maksutonta. Kun Myyjä vastaanottaa paketin, Ostaja saa täyden hyvityksen Tuotteesta. Postimaksuja ei kuitenkaan palauteta Ostajalle.

Mikäli lähetys on vaurioitunut kuljetuksessa, Gugguu kehottaa Asiakkaan olemaan ottamatta vastaan lähetystä ja olemaan asiasta yhteydessä Gugguun asiakaspalveluun.

11. Linkit ulkopuolisille sivuille

Gugguu preloved -kauppa voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille tai palveluihin. Vaikka kolmas osapuoli olisi sidoksissa Gugguuseen, ei Gugguu voi vaikuttaa näihin linkitettyihin sivustoihin tai palveluihin, joilla kaikilla on omat erilliset, Gugguusta riippumattomat käyttöehtonsa ja/tai tietosuoja- ja tiedonkeruukäytäntönsä. Nämä linkitetyt verkkosivustot ja palvelut tarjotaan vain käytön tueksi ja Asiakas käyttää niitä omalla vastuullaan.

12. Pätevyys

Jos jokin näiden Ehtojen ehdoista todetaan pätemättömäksi, lainvastaiseksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen ehto pannaan täytäntöön sovellettavan lain suurimmassa sallitussa laajuudessa. Tämä ei vaikuta millään tavoin muiden ehtojen pätevyyteen, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

13. Ylivoimainen este

Ellei sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Gugguu ei ole vastuussa mistään viivästyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat olosuhteista, joihin Gugguu ei pysty vaikuttamaan. Tällaisia ovat esim. yleiset työtaistelut, sotatoimet, tulipalot, salamointi, terrori-iskut, virallisten määräysten muutokset, tekniset ongelmat, viat voima-/tele-/tietokoneyhteyksissä tai muussa viestinnässä sekä alihankkijoiden toimittamien palveluiden viat ja viivästykset, jotka johtuvat edellä mainituista olosuhteista. Mikäli tällainen tilanne ilmenee, Gugguu ilmoittaa siitä Asiakkaalle. Mikäli tilanne on kestänyt yli kahden (2) kuukauden ajan, sekä Asiakkaalla että Gugguulla on oikeus keskeyttää Gugguu preloved -kaupassa tehty ostotapahtuma välittömin seurauksin.

14. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Ehtoihin ja niiden tulkintaan sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.

Kaikki näihin Ehtoihin tai Gugguu preloved -kaupan käyttöön liittyvät erimielisyydet ratkaistaan pääsääntöisesti neuvottelemalla Asiakkaan ja Gugguun välillä.

Asiakkaalla on lisäksi oikeus saattaa riita ratkaistavaksi Oulun käräjäoikeuteen tai oman kotipaikkansa ensimmäisen asteen tuomioistuimeen.

Tämän kohdan mukaisia määräyksiä ei sovelleta Myyjän ja Ostajan välisten erimielisyyksien ratkaisemiseen tai Tuotteita koskeviin erimielisyyksiin. Gugguu preloved -kaupassa Myyjän ja Ostajan välillä tehdyt kaupat ovat sopimuksia Myyjän ja Ostajan välillä, eikä Gugguu ole miltään osin näiden sopimusten osapuolena. Kaikki Myyjän ja Ostajan väliset erimielisyydet ratkaistaan Myyjän ja Ostajan välillä. Yksityisten henkilöiden väliseen kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kahden yksityisen henkilön välinen kauppa ei kuulu kuluttajasuojalain piiriin, jonka vuoksi Asiakas ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun.